MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Velkommen til MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Miljø

MB Projekt ApS leverer til hver opgave de mest miljøvenlige produkter, såvel cementbaserede mørtler som kunststofbaserede belægninger og malinger. Klassificering af produkter og udarbejdelse af leverandør brugsanvisninger udføres i henhold til gældende dansk lovgivning. Leverandørbrugsanvisninger fremsendes efter ønske.

Kvalitet og kvalitetssikring

MB Projekt ApS bestræber sig først og fremmest på at levere kvalitetsprodukter med certifikater, der dokumenterer såvel kvalitet som egnethed. Desuden er både kvalitet og produktion underlagt en uvildig, ekstern kontrol.

Teknik

MB Projekt ApS udarbejder i samarbejde med rådgivere og entreprenører arbejdsprocedurer og beskrivelser, overalt hvor dette er påkrævet. Desuden kan der, hvis det ønskes, udarbejdes konkrete opgavebetingede beskrivelser og vejledninger. Der findes et udvalg af vejledninger i Produktkataloget.

VI TILBYDER BLANDT ANDET:

Specialmørtler på basis af cement, epoxy, polyuretan og silikat

Vandstandsende af cement, bitumen og kemiske væsker

Gulvbelægninger på basis af cement, epoxy og polyuretan

Overfladebeskyttelse af beton og murværk

Bære- & glidelejer til broer og industribygninger

Dilatationsfuger til blandt andet broer og parkeringsdæk

Dilatationsfuger gulve og vægge i industri- & kontorbygninger

Tætningsbånd & -produkter, både forebyggelse og reparation

Pumper, maskiner og instrumenter til forarbejdning og kvalitetskontrol

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma