MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Nyhedsarkiv

Hjem
2021
Arkiv for: marts
22 mar 2021

Force Majeure

Hermed informeres der om, at flere af vore producenter af kunststofprodukter og deres råstofleverandører har påberåbt sig force majeure og med omgående varsel måttet indføre prisstigninger.

Dette skyldes, at der i de seneste par måneder har været en daglig variation i råstoffernes priser og tilgængelighed, og grænsen er nu nået i forhold til at fastholde de hidtidige priser. Disse prisstigninger påvirker fra dags dato naturligvis også vore såvel liste- som projektpriser, der følgelig ikke kan fastholdes.

Varigheden af prisstigningerne er ukendt, men den generelle vurdering lyder, situationen på råstofmarkedet mindst fortsætter et stykke ind i 2. kvartal 2021.

Således kan vi for nuværende desværre ikke forhåndsoplyse om priser og leveringstider til fremtidige projekter. Det anbefales derfor, umiddelbart forud for hver bestilling, at spørge til aktuel pris og leveringstid for den aktuelt påtænkte vare og mængde.

Følgelig kan vore tilbud ikke fastholdes i længere tid, idet der jf. ovenstående kan ske ændringer med dags varsel.

For øvrige oplysninger henvises blandt andet til pressemeddelelsen af 10.03.2021 fra Deutsche Bauchemie.


MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma