MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Billedarkiv

Hjem
Informationer
Billedarkiv

Lynhurtig vandstandsning

KÖSTER Kældertæt 2 Blitzpulver

KÖSTER Tætningssystemer er til aktuelle og
forebyggende opgaver.

KÖSTER Kældertæt 2 Blitzpulver er en del af
Kældertæt-systemet, der kan bruges på fugtige
og utætte vægflader.

Udskiftning af brønddæksel

PAGEL Lyn-Støbemørtel VB10
Forberedt støbested. Udstøbning om ny top. Bemærk flydeevnen.

Udskiftningen skal udføres hurtigt, så trafikken generes mindst muligt. Derfor er der valgt PAGEL Lyn-Støbemørtel VB10, der kan belastes allerede efter 30 minutter. Det er et almindeligt problem, at kloakdæksler og riste ligger løst eller er ude af niveau, hvilket både er en sikkerhedsrisiko og en kilde til unødig støj.

Især på stærkt benyttede veje, hvor trafikken ikke kan afbrydes mere end nogle få timer, kan det være et problem at få tid til at foretage en effektiv udbedring. VB10 har, som følge af sin meget korte hærdetid og store tidlige styrke, gang på gang vist sig som det bedste valg til disse presserende opgaver.

Efter endt støbning og hærdning kan der allerede efter 45 minutter udlægges asfalt. VB10 kan straks belastes.

En arbejdsopgave som denne, fra afspærring og til trafikken igen gives fri, kan gennemføres på ca. 5 timer.

Broløft, Understøbning

Hillerødmotorvejen, Ring 3, 2001

Brosøjlernes højde øges ved påstøbning af PAGEL Støbemørtel V2 i stødhylse af rustfrit stål.

Der er anvendt V2, fordi den hurtige styrkeudvikling gør det muligt at belaste søjlerne allerede efter få timer.

Opretningslag på betonbroer

Renovering af brooversider med PAGEL Reparationsmørtel M10


Udskiftning af nedbrudt beton.
I den gamle dybderende er skaderne nået langt under armeringen og broens fundering kan ikke bære et nyt betonlag. Blanding og kontinuert fremføring sker med en blande/pumpemaskine.

Se også projektpræsentationen af Svendborgsundbroen.


Udlægning af nyt profileringslag for at skabe de rette faldforhold.

PAGEL Reparationsmørtel M10 er i perioden 2001-2004 blevet erstattet af PAGEL Reparationsmørtel MH20.

Renovering af søjler og bjælker

Monarflex, Monberg & Thorsen A/S, 1997

Søjler og bånd er istandsat med følgende produkter:

PAGEL Flydestøb V40
PAGEL Reparationsmørtel MS20
PAGEL Spartelmasse MS05
PAGEL Betonmaling O2C

Rengøring Reparation Maling
Her ses den trinvise reparationsproces med rengøring, reparation og maling.

Opretning med kuvertfald

Parkeringsdæk hos COWI A/S i Lyngby, 1989
Etablering af fald på oversider med PAGEL Reparationsmørtel M10, der i perioden 2001-2004 er blevet erstattet af PAGEL Reparationsmørtel MH20.

Sprøjtemørtel

Aalborg Stadion, Danalith A/S, 1993
Vådsprøjtning med PAGEL Sprøjtemørtel SP20 til etablering af ekstra dæklag over armering i underside af loft. Fremføring af materialet til MAWO-dysen sker med en Strobot-pumpe.
Demonstration af PAGEL Sprøjtemørtel SP20
De fleste plastiske mørtler fra PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG kan både våd- & tørsprøjtes.
Bemærk det meget ringe spild.


Af økonomiske årsager anvendes også
PAGEL Reparationsmørtel MS20
til denne type opgaver.

Let og enkel forarbejdning.

Reparation af granitstenspiller

Sluseholmen, København, Per Aarsleff A/S, 2001

Der er i årenes løb udført mange lignende projekter med PAGEL Understopningsmørtel V14/10 og
PAGEL Anker- & injektionslim E1F, der begge er meget holdbare, også i havmiljø.

Produktdemonstration

Demonstration af flydeevne og forarbejdningstid for PAGEL Støbemørtel V1/50
Præsentation af den nye generation støbemørtler hos PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG.

PAGEL Støbemørtel V1/50:

  • Mere end 2 timers forarbejdningstid
  • v/c-tal 0,3 - 0,35
  • Over 40 MPa trykstyrke på ét døgn
  • Indeholder ikke metaller

Underløbning af dilatationsfuge

Parkeringsdæk, Lyngby, VSB Stålindustri A/S, 1989
Stålskinnerne underløbes alene ved hjælp af støbehøjdens tryk og mørtlens flydeevne.
Her er der til støbningen anvendt PAGEL Støbemørtel V1/50 og til tætning af forskallingen PAGEL Hurtigmørtel R20.

Forneden er forskallingsbrættet skåret i smig, ligesom tætningsmørtlen er glattet i samme smig.

Bemærk mørtlen i slangerne, der gør at der er tryk på undersiden af skinnerne i hærdeprocessen.
Dette sikrer en komplet understøbning.

Brostensbelægning

Gl. Dok, København, Søren Rasmussen A/S, 1997

Fugning af chaussésten med PAGEL Støbemørtel V1/10 for at opnå vandtætte fuger.
Fyldning af fuger med materiale i rigtig konsistens, samt fordeling og komprimering.
Opblødning med vand når
mørtlen har sat sig.
Opsamling af slam, så det
ikke kommer i fugerne.
Delvis færdig overflade.

Flydestøbning

Øresund Landanlæg E440, Armton A/S, 1996

Flydestøbning med PAGEL Flydestøb V40 bag forskalling.

Etablering af nyt dæklag på brounderside med PAGEL Flydestøb V40.

Injektion

Peberholmen, Øresund, 1998 Ring 3, København, 1991
Fyldning af køleslanger med PAGEL Anker- & injektionslim E1F.
Hillerødmotorvejen, Bagsværd


Fyldning af køleslanger er en meget enkel proces.
Opgaver som de her viste kan udføres på 2 timer
inklusiv pumpning og rengøring.

Injektion i støbeskel med
fugepistol.

Forankringer, Udtræksprøver

Forankring af ny overbeton
Information om forankringsstyrke findes i vejledningen
"Forankring med PAGEL ekspanderende mørtler".
Forankringen af den nye overbeton sker via ankerstænger
faststøbt med PAGEL Ankermørtel E1.

MembranløsningerEgenskaberne for MB Fuge og belægning G142 giver mange anvendelsesmuligheder.

Helsingørmotorvejen, Jægersborg
Membranbelægning på plint under dilatationsfuge.
Brøndby Strand, Højgaard & Schultz A/S, COWI A/S, 1989
Elastiske fuger i gårdhaver. Forsegling af defekte fugesamlinger. Af økonomiske årsager var en
gennemgribende renovering ikke mulig.
Afstrøet med DUROP. Samlingsdetaljer. Skitse af fugeopbygning.

Asfaltreparation

Fiskebækbroen, 2001
Det forberedte reparations-
sted er en stålbro med 2
gange epoxygrunding.
Grunding med VEJREP.
Bemærk de frilagte
skærver i friskæringen.
Udfyldning. Straks efter blanding hældes mørtlen ud og fordeles.
VEJREP mørtlen trykkes
godt imod kontaktfladerne.
Den udlagte mørtel
udjævnes og komprimeres
med et rivebræt.
Overfladen og samlingerne
mod asfalt forsegles med en
særligt tilpasset forsegler.

Afstrøningen er udført med et materiale med hårde korn
(DUROP). Dette hjælper på
friktion og optisk udseende.
Skridsikring. Færdig reparation.

Betoflex Dilatationsfuge

Maurer SE, Behring Strasse, Hamburg, 2001

Indbygning af Betoflex Dilatationsfuge med Betoflex Mørtel.
Detalje for opspring ved
kantsten i midterrabat.
Tværsnit af fugen indbygget
i epoxymørtlen.
Den færdige fuge, klar til
ibrugtagning.

Skinnernes flanger bruges til fastholdelse i epoxymørtlen, og til justering af højden under montagen.

Desuden kan de bruges til supplerende forankringer.
Detalje af afsluttende
montage.

Epoxygrunding m.m.

Storebælt, Vestbro, Skanska Belægningsteknik A/S og C.G. Jensen A/S, 1994

Den anvendte epoxy er
ERGOFLEX DUR, der
også er basis for den
anvendte kunststofmørtel.
Epoxy til 160.000 m²
forsegling og understopning med kunststofmørtel af 6.000 sceptre til autoværn.
Injektion af Maurer
Dilatationsfuger.
Støbninger og reparationer
med hurtige mørtler.
ERGOFLEX DUR er blevet
erstattet af det typegodkendte produkt DUR 503.

Se også projektpræsentationen af Storebæltsforbindelsen.

Deflex Dilatationsfuge

Motorvejsbro, E440, 1996

Anvendelseseksempler for
Deflex Dilatationsfuger.

Inddækning af kantbjælke. Beskyttelse af lejehylde.

Deflex-Fugensysteme GmbH fremstiller fuger til hårdt belastede gulve, parkeringsdæk,
optisk pæne vægsamlinger, brandsikrede fuger, tætning af betonkonstruktioner og lignende.

Miljøvenlige materialer

Danmarks Akvarium, Bassin til piranhaer, 2003

Klipperne i baggrunden er en attrap, fremstillet af PAGEL Reparationsmørtel MH20. De naturtro klipper er bygget på et skelet af metalnet, hvorpå mørtlen er anbragt ved vådsprøjtning. Overfladen er herefter formet manuelt.

Mørtlen i sig selv er ikke skadelig for hverken dyr eller planter, ligesom den ikke afgiver miljøskadelige stoffer. De fleste af specialmørtlerne fra PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG kan leveres med certifikat der godkender produktet til brug i drikkevandsmiljøer.

Hurtig isolering af betonbroer


PAGEL Flydemørtel FE20 er velegnet til udjævning og opretning af flader, der hurtigt skal belastes eller belægges. Allerede efter én time kan mørtlen betrædes og efter 3 - 4 timer er fugtindholdet så lavt, at der kan påføres epoxy. Efter 24 timer kan der svejses isolerings-membraner på. Udover anvendelse til de almindelige belægninger, er mørtlen således også særdeles velegnet som titleernativ til dyre skrabespartlinger med epoxy.
Prøvefelt med PAGEL Flydemørtel FE20

Blanding af PAGEL Flydemørtel FE20.

Udlægning af flydemørtel.

Eneste benyttede værktøj til udlægningen er en stor spartel.

Forslag til minimering af ventetiden ved fugtisolering af betonbroer
Er dette fremtiden...?
1. Undergrund med meget grov tekstur. Kan være meget fugtig
2. Skrabespartling/opretning med PAGEL Flydemørtel FE20
- afstrøes straks med kvartssand 0,3 - 0,6 mm
- overskydende sand fjernes efter 1 - 2 timer
3. Efter 4 timer påføres MB DUR 502 Brogrunder
4. Afstrøes med kvartssand 0,3 - 0,6 mm
5. Efter 24 timer svejses membranen på

Fugning mellem granitblokke

Amager Boulevard, 2003
Der skulle etableres op til 40 mm brede gennemgående (massive) fuger med et frostbestandigt og vandtæt materiale, i et dekorativt vandbassin foran et nyt kontorbyggeri. Som følge af de varierende fugebredder blev der til formålet udvalgt følgende materialer, der i kombination gav den teknisk og økonomisk bedste fyldning:
2 tons PAGEL Ankermørtel E1, 0 - 0,4 mm kornstørrelse
4 tons PAGEL Anker- & injektionslim E1F, 0 - 0,15 mm kornstørrelse
En nøjagtig opklodsning af granitblokkene gav en sikker placering og lettede den efterfølgende fugestøbning.
Efter opklodsning blev fugesptitleerne forseglet med blandt andet skumprofiler,
så støbning var mulig.
Det færdige vandbassin med kant af granitblokke.
Flotte tilbageliggende fuger, etableret uden efterbearbejdning.
Fuge med god vedhæftning
til kanterne.
Fugning ved kantstensopspring.
Detalje af skjult afløb og rensefunktion.
Bassinet står her færdigt og
klart til at blive fyldt med
vand.
Bassin med vandfald.

Støbning af store voluminer

Svævebanen i Wuppertal, indviet 1901, renoveret 1998-2003
Ved renoveringen af svævebanen i den tyske by Wuppertal mellem Dortmund og Düsseldorf, var det nødvendigt at udskifte alle søjlernes fundamenter. Hver søjle skulle skiftes fra fredag aften til mandag morgen kl. 6.00. Konsollerne målte op til 1,0 x 0,7 x 0,3 meter og skulle på 16 timer opnå 35 MPa i trykstyrke. Til støbningen anvendtes PAGEL Støbebeton V12/16HT, der under forprøvningerne var udstøbt i en kube på 1 x 1 x 1 meter.
Kontakt MB Projekt ApS for yderligere information.
I Danmark anvendes som alternativ den lidt langsommere PAGEL Støbebeton V160 (C45), især som et meget fleksibelt titleernativ til mindre portioner færdigbeton.
Svævebanen bevæger sig gennem varierende omgivelser i tæt bebyggede områder, i åbne landskaber samt over og langs med vandløb, hvorfor fundamenterne er tilpasset de aktuelle fysiske forhold. Ovenfor er således vist fundamenter til såvel lodrette som skrånende søjler.

Tætning af rørgennemføringer

KÖSTER KB-Flex 200

Vandindtrængning ved en...

...kabelgennemføring bliver
med...

...KÖSTER KB-Flex 200...

...hurtigt, ukompliceret...

...og vedvarende standset!


Gennemføringer af rør og kabler er ofte "problembørn" ved en ellers sikker tætning. Uanset byggematerialet, så trænger grund- & regnvand ofte ind disse steder, med de deraf kendte følger: Stitleudblomstringer, skimmelfare og høj luftfugtighed.

Løsningen på dette problem er KB-Flex 200, der sammen med den enkle håndtering giver en sikker, hurtig og ukompliceret tætning. Ydermere er produktet meget økonomisk i brug.

KB-Flex 200 er baseret på polyolefin, hvilket gør, at tætningsmassen ikke tørrer ud, men forbliver formbar. Denne plasticitet garanterer en bestandig tætning, samtidig med at der efterfølgende, uden borearbejde, kan føres ekstra medier igennem den etablerede tætningsmasse. Alligevel er KB-Flex 200 både damp- & vandtæt og egner sig til tætning mod trykkende vand.

SCC i sække


I mange år har PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG haft "selvkompakterende" beton som en del af leveringsprogrammet, dog uden betegnelsen SCC. Anvendelsesprincipperne er ens, men PAGEL's produkter har bedre flydeevne og højere styrker. PAGEL Støbebeton V160 (C45) er en videreudvikling af PAGEL Støbebeton V1/160, med henblik på støbning af store voluminer med frie flader.
Københavns Fjernvarmetunnel, KFT Joint Venture (MT Højgaard A/S), 2007
Til fiksering af rørinstallationerne i Københavns Fjernvarmetunnel skulle der støbes 2 tværvægge i tunnelrøret.
Tykkelsen af de to vægge var henholdsvis 1,9 og 1,4 meter, men på grund af forskellige udsparinger var voluminet af begge ca. 14 m³.
Afstanden til væggene fra adgangsvejen var op til én kilometer til hver side, hvilket umuliggjorde anvendelse af fabriksbeton.

Blande- & pumpeopgaven blev løst af Baumaschinen Beckschulte KG fra Siegburg i Tyskland.
MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma