MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Temasider

Hjem
Informationer
Temasider

Anvendelse af støbemørtel ved lave temperaturer

Ifølge DIN 1045 må der ikke anvendes cementbundne materialer ved vejr- & undergrundstemperaturer under
+ 5 °C. Lave temperaturer betyder at hærdningen forsinkes og at der opstår risiko for frostskader i de berørte områder. Dette kan dog først ske, når den begyndende trykstyrke ligger under 5 N/mm².

CE-mærke for Maurer MSM® Kalottelejer

Pressemitteilung (tysk)
Press Release (engelsk)

Enestående glidemateriale med styrker ved høje og lave temperaturer, lange glideveje, høje forskydnings-hastigheder og stort tryk.

I næsten 3 år har MSM® (Maurer Sliding Material) været på markedet for glidelejer. Nu har den München-baserede virksomhed Maurer Söhne GmbH & Co. KG nået endnu en milepæl med den europæiske tekniske godkendelse “ETA 06/0131” for “kalottelejer med særligt glidemateriale”, der tillader anvendelse af MSM® Kalottelejer i alle lande i den europæiske union. Godkendelsen blev opnået i tæt samarbejde med det tyske institut for byggeteknik (BIBt) og den statslige materialeprøvningsanstalt på universitetet i Stuttgart (MPAS).

Efter ønske kan den europæiske tekniske tilladelse fremsendes på enten tysk eller engelsk.
Kontakt os via info@mbprojekt.dk eller på telefon 45 82 03 18.

Forarbejdning af kunststofprodukter

Forudsætninger og begreber for udførelse af arbejder med kunststofprodukter.

Information om blandt andet blanding af 2-komponente produkter, undergrundens krævede beskaffenhed og påføring af materialet.

Forarbejdning af støbemørtel

De cementbaserede, ekspanderende PAGEL Støbemørtler anvendes fortrinsvist i det konstruktive ingeniør-
byggeri, hvor der skal optages og overføres høje statiske og dynamiske laster fra stålkonstruktioner, jernbaneskinner og maskiner til fundamenter eller andre bygningsdele.

For at opnå optimal egnethed til hvert projekt, skal der ved anvendelsen tages højde for nogle grundlæggende kundskaber og metoder. I den følgende tekst er disse beskrevet på baggrund af DIN 1045, med hensyntagen
til dansk praksis.

Fugt i kældre og murværk

Fugt i kældre og lignende konstruktionsdele kan komme såvel ude- som indefra. Selvom der er udført et velfungerende dræn omkring huset, kan fugten stadig trænge uhindret ind gennem vandårer, der fører vand frem til fundamenter og gamle undergulve.
Fugten kommer blandt andet ind gennem dårlige fuger, ufuldstændige støbninger, porøst puds eller beton.
I det følgende præsenteres løsninger til at standse nogle af de mest almindeligt forekommende indtrængninger af fugt.

Horisontalspærre mod opstigende fugt i murværk

I denne temaside stilles og besvares blandt andet følgende spørgsmål: Hvorfor er opstigende fugt relevant for husejere? Hvordan skader opstigende fugt murværket? Hvilken rolle spiller salte ved opstigende fugt? og Hvordan kan opstigende fugt standses?
Endvidere præsenteres et perfekt system til tætning af murværk: KÖSTER Crisin 76 Koncentrat og KÖSTER Saneringspuds.

KÖSTER Pressemeddelelse

Pressemitteilung (tysk)
Press Release (engelsk)

Vores producent KÖSTER Bauchemie AG har udsendt en pressemeddelelse i forlængelse af besøget af Christian Wulff, der den 30. juni 2010 blev valgt som tysk forbundspræsident.
Besøget var en del af hans sommerturné rundt i Niedersachsen, hvor KÖSTER Bauchemie AG blev udvalgt som et eksempel på en typisk innovativ familievirksomhed, med såvel lokale som internationale interesser.

Maurer MSA® – Glidelegering med høj korrosionsbestandighed til kalottelejer

Pressemitteilung (tysk)
Press Release (engelsk)
Forbedret korrosionsbeskyttelse, bestandig mod industriluft og bedre lønsomhed.
Med disse tre argumenter præsenteres den nye metallegering MSA® fra Maurer Söhne GmbH & Co. KG.

Maurer Sliding Alloy er udviklet specielt til kalotter i brolejer og i glidelejer til konstruktionsbyggeri. Materialet er godkendt af det tyske institut for byggeteknik (BIBt) i form af en almen bygningsmæssig tilladelse (AbZ).
I AbZ Z-16.4-436 blev der endvidere foretaget to ændringer: Udvidelse til også at omfatte cylinderlejer, samt tilladelse af glidematerialet MSM® til temperaturer op til +70 °C.

Revnereparation og revneinjektionssystemer

Hvorfor reparere revner? Hvordan opstår revner? og Hvordan repareres vandførende revner? Dette er blot nogle af de spørgsmål der stilles og besvares i denne temaside.
Derudover præsenteres blandt andet revneinjektionsprodukter samt injektionspakninger & -pumper.

Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton

Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvordan skal saltskadede undergrunde behandles? og Hvad hvis der er aktive lækager? Dette er blot nogle af de spørgsmål der stilles og besvares i denne temaside.
Derudover forklares det hvordan væg/gulvsamlinger, fuger og revner forsegles og hvorfor der bør bruges KÖSTER Tætningssystemer.

Virkning med vinkler

Den vigtigste komponent ved denne metode er kapillarstaven. Formålet med denne vægeagtige injektionshjælp er at optage injektionsmaterialet fra Flaskevinklen og give det videre til byggematerialet ved kapillar transport.
Anvendelsen af kapillarstavene forhindrer materialespild i murens hulrum og tilbageløb af injektionsmateriale til borehullets munding. Kapillarstaven svulmer op når den mættes med væske og sikrer derved den nødvendige tætte kontakt mellem stav og borehul.

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma