MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Retshenvisning

Hjem
Kontakt
Retshenvisning

Alle angivelser i vort internetudbud testes omhyggeligt. Vi gør os umage for kontinuerligt at udvide og aktualisere dette informationstilbud. Dog gives der ingen garanti for fuldstændighed, rigtighed og sidste aktuelle nyheder.

Det samme gælder også for alle andre internetsider, der henvises til ved hjælp af hyperlink. MB Projekt ApS er ikke ansvarlig for indholdet af internetsider, der nås via en sådan forbindelse. Henvisning via hyperlink fra os giver ingen anbefaling af disse internetsider eller ejerens virksomhed eller produkter. Vi har heller ingen indflydelse på, om tredje part etablerer links fra deres internetside til vores. Eksistensen af sådanne links er intet tegn på samarbejde med denne virksomhed eller en anbefaling af dens udbud.

Erstatningskrav, der forårsages som følge af brugen af vore internetsider, er udelukket, såfremt vi ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, eller er ramt af krav på grund af skade på liv, krop, sundhed eller frihed.

Derudover forbeholder MB Projekt ApS sig ret til at foretage ændringer eller supplementer til de til rådighed stillede informationer.

Indhold og opbygning af MB Projekt ApS‘s internetside er ophavsretsligt beskyttet. Der er ingen restriktioner mod anvendelse af informationer fra vores internetside til personligt brug.

Kopiering af informationer eller data, særligt erhvervsmæssig anvendelse af tekster, dele af tekster eller billedmateriale kræver forudgående skriftlig accept fra MB Projekt ApS.

Retningslinier for databeskyttelse:
Blandt internetbrugere er der for tiden usikkerhed og mistillid overfor hvilke personrelevante data, der vises, gemmes, forarbejdes og eventuelt videregives. Derfor informeres De her om databeskyttelsen hos MB Projekt ApS:
I forbindelse med Deres besøg på denne internetside gemmes informationer om besøget (dato, tidspunkt, besøgt side) på vores server. Disse data tjener udelukkende til statistiske formål. Udnyttelse heraf følger kun i anonym form. Såfremt De sender os en email eller abonnerer på vores nyhedsbrev, benyttes Deres email-adresse og øvrige personlige data kun til vores individuelle kontakt med Dem. MB Projekt ApS sikrer Dem, at Deres oplysninger udelukkende anvendes af os og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retslige bestemmelser, behandles fortroligt.

Kolofon

Indholdet af disse internetsider underligger en permanent udvikling (f.eks. tekniske fremskridt, ændring af regelsæt). MB Projekt ApS hæfter på ingen måde for direkte eller indirekte skader (kontraktligt eller ej) som følge af brugen af disse internetsider.

De i brochurerne angivne tekniske data, informationer, definitioner, oplysninger og henvisninger er prøvet og sammensat ud fra den bedste viden.

Vi hæfter ikke for deres fuldstændighed og rigtighed. Der kan ikke stilles krav om erstatning ud fra de angivne oplysninger.

Ideer og kommentarer til denne side modtages med taknemmelighed.

Alle tekster, billeder og andre her offentliggjorte informationer, underligger copyright af MB Projekt ApS. Reproduktion eller gengivelse af hele, eller dele af, disse sider, er uden skriftlig tilladelse fra MB Projekt ApS, ikke tilladt.

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma