MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Prisreguleringer

Hjem
Nyheder
Prisreguleringer

Prisreguleringer

Pr. 01. april 2014 er vores salgsbetingelser og produktoversigter med enhedspriser blevet revideret.
Prisændringerne omfatter både stigninger og reduktioner, afhængigt af produktgruppen.
Stigningerne skyldes øgede fragt- & råvareomkostninger, mens reduktionerne primært skyldes nye og mere effektive produktionsanlæg.
Prislisterne er ikke komplette, men dækker de mest solgte produkter i vores sortiment. Andre priser, samt tilbud for større mængder, fremsendes på forespørgsel.
Kontakt os for tilsendelse af prislister, eller klik videre for at læse de reviderede salgsbetingelser.

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma