MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Brolejer

Hjem
Produktkatalog
Brolejer
Navn Elastomérlejer Lastskema
ID 71.03
Kort beskrivelse Lejeskema B2 jf. DS/EN 1337-1
Beskrivelse

Tabel til oplysning om lejetype, maksimalt mulige dimensioner og dimensionsgivende belastninger.
Tabellen skal suppleres af en tegning over understøtningsforhold og tegninger af tilstødende komponenter.

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma