MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Produktkatalog

Hjem
Produktkatalog

Kategorier:

Brolejer
Brostensbelægninger
Dilatationsfuger
KÖSTER Tætningssystemer
Kunststoffer
PAGEL Specialmørtler
Øvrige produkter
Vejledninger
 

Navn Flydestøb V40
ID 10.0207
Kort beskrivelse Kloridtæt, cementbaseret og ekspanderende, lagtykkelser fra 20 til 100 mm
Beskrivelse

PAGEL Ekspanderende mørtler anvendes til mangfoldige formål. Samme opgave kan ofte udføres med flere forskellige mørteltyper, uden tekniske konsekvenser. I andre tilfælde kan helt specifikke krav bevirke, at kun ét bestemt produkt kan anvendes. Ved valg af produkt er det derfor vigtigt at kende de tekniske krav til opgaven, samt de betingelser under hvilke udførelsen kan/skal finde sted.
PAGEL Flydestøb V40 er særlig velegnet til alle reparationer og påstøbninger, der efter afforskalling skal fremstå med en færdig overflade. V40 anvendes desuden til mange andre støbeopgaver, til fyldning af rør og hulrum, samt til katodisk beskyttelse. V40 anvendes til lagtykkelser fra 20 til 100 mm og er letflydende med en forarbejdningstid på 1 time. Det specielle tilslag tillader, at mørtlen kan pumpes og vibreres.

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma