MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Produktkatalog

Hjem
Produktkatalog

Kategorier:

Brolejer
Brostensbelægninger
Dilatationsfuger
KÖSTER Tætningssystemer
Kunststoffer
PAGEL Specialmørtler
Øvrige produkter
Vejledninger
 

Navn Støbebeton V_ C45
ID 10.0209
Kort beskrivelse Cementbaseret og ekspanderende, svindklasse SKVB 0
Beskrivelse

PAGEL Ekspanderende mørtler anvendes til mangfoldige formål. Samme opgave kan ofte udføres med flere forskellige mørteltyper, uden tekniske konsekvenser. I andre tilfælde kan helt specifikke krav bevirke, at kun ét bestemt produkt kan anvendes. Ved valg af produkt er det derfor vigtigt at kende de tekniske krav til opgaven, samt de betingelser under hvilke udførelsen kan/skal finde sted.

PAGEL Støbebeton V_ C45 indgår i en serie brugsfærdige tørbetoner til større støbeopgaver, til betonundergrunde svarende til betonstyrkeklasserne fra C20/25 (for V80 C45) og C25/30 (for V160 C45). Den lave varmeudvikling gør produktet velegnet til store støbeopgaver, både med og uden armering. V_ C45 har en god flydeevne og en forarbejdningstid på over 1 time. V_ C45 kan pumpes, også med kombineret blande- & pumpeudrustning og er klassificeret til svindklasse SKVB 0.

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma