MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Gefion Springvandet

Hjem
Projekter
Gefion Springvandet
Churchill Parken ved Langelinie i København.

Dette historiske mindesmærke fra 1908 illustrerer sagnet om, at gudinden Gefion, med hendes fire sønner forvandlet til jættestærke okser, pløjede Sjælland ud af den svenske undergrund, og efterlod et hul der senere blev til søen Vänern.

Gefion Springvandet er Københavns største monument og et af Danmarks flotteste vartegn. Det var i 1899 en gave til København fra Carlsberg fonden og består af en ca. 540 cm høj bronzeskulptur og fem terrasselignende bassiner i granit, med et samlet grundplan på ca. 17 x 46 m.

Efter flere år med pletvise reparationer var det i 1999 tydeligt, at en total renovering var nødvendig. Derfor blev springvandet lukket og i årene 2003-2004 blev reparationerne udført af MT Højgaard A/S, med Carl Bro A/S som rådgiver. Som ved så mange andre projekter var der sket en nedbrydning af betonen som følge af problemer med fuger og samlinger.

Forundersøgelser viste, at der i brystningsstenenes stødfuger var bevægelse på 0,5 mm, hvilket ingen faste fugemørtler kan optage. Da andre leverandører af fugemasser ikke kunne løse opgaven, blev MB Projekt ApS anmodet om at være behjælpelig med en løsning.

Fra vort brede produktprogram valgtes NB Elastik, der er en elastisk cementbaseret svummemørtel. At det blev netop NB Elastik var ingen tilfældighed, idet dette produkt fra KÖSTER Bauchemie AG er det mest elastiske på markedet. Det har samtidigt gode mekaniske egenskaber og tåler vandtryk fra både for- & bagside. NB Elastik er efter de tyske regler også godkendt til membranløsninger under fliser og klinker, blandt andet i vandbeholdere og bassiner. En anden væsentlig anvendelse er som kombineret membran og klæber til fliser på altaner.

Løsningens egnethed blev eftervist ved en prøve i stor skala. For at kunne vise stødfugens elastiske funktion, var det også nødvendigt at brystningsstenene blev klæbet med et elastisk klæbelag, så det herigennem var muligt at optage de vandrette bevægelser.

Som vist på de ovenstående illustrationer er fugespalten ca. 15 mm bred, fugen er ca. 10 mm tyk og klæbelagets tykkelse ca. 3 mm. NB Elastik blev anvendt til både fuge og klæbelag. Systemets bevægelighed blev eftervist ved at påføre fugen en dilatation på mere end 1 mm. Hertil blev der brugt en hydraulisk kile, placeret i en udskæring i fugen. Dilatationen blev gentaget adskillige gange hver dag, og er efterfølgende gentaget med ugers mellemrum. Hver gang er fugen gået tilbage i neutralstilling. Der er ingen klæbesvigt i klæbelaget (læggefugerne).

Nedenstående billedserie viser et udsnit af konstruktionens fuger før, under og efter arbejdets udførelse.

Udover den tekniske løsning var der også et æstetisk ønske, om at fugernes farve ikke var for afvigende i forhold til den tørre granitbaggrund. Dette blev løst med en speciel toning af NB Elastik.

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma