MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

MB Projekt ApS som pioner

Hjem
Virksomhedsprofil
MB Projekt ApS som pioner

MB projekt ApS som pioner på broerne

MB Projekt ApS har gennem årene medvirket til indførelsen af en række nye metoder og produkttyper til opnåelse af bedre kvalitet og hurtigere arbejdsgennemførelse.

I 1970’erne begyndte Vejdirektoratet og Banestyrelsen at anvende ekspanderende mørtler uden metaltilslag til understøbninger af især brolejer. Kendetegnene ved de ekspanderende mørtler er den bedre flydeevne, den kontrollerede ekspansion og rusthæmmende virkning. På Dan-Link ruten (godstogstransport udenom København) blev der brugt en hurtigt hærdende mørtel (PAGEL Støbemørtel V2), der tillader togtrafik allerede 3 timer efter endt støbning.

I 1980 fik det første brodæk et nyt profileringslag af kunststofmodificeret cementmørtel (specialmørtel). Mørtlen var PAGEL Færdigmørtel M1, der var udviklet efter ønske fra de tyske myndigheder, blandt andet fordi profileringslag af epoxy havde vist ikke at besidde de rette fysiske egenskaber til denne type betonkonstruktioner. Udover de gode betontekniske egenskaber kunne der påklæbes isolering allerede efter 2 døgn. PAGEL Færdigmørtel M1 dannede herefter grundlag for nye tekniske krav til danske broer.

I 1989 blev ERGOFLEX DUR 500 introduceret som epoxybaseret betongrunder under de nye typer polymere svejsebaner, der krævede en mere plan og varmebestandig undergrund. Svejsebanerne bruges til at fugtisolere broer og lignende konstruktioner. Via opgaverne på Svendborgsundbroen og Storebæltsforbindelsen har Vejdirektoratet og Banestyrelsen indført en ordning for Typegodkendelse af grundere. I dag forhandles produktet under navnet DUR 503.

I år 2000 udviklede vi i samarbejde med Vejteknisk Institut produktet VEJREP til reparation af huller i asfalt og støbeasfalt. Produktet kan belastes allerede 2 timer efter indbygning. VEJREP er anvendt til forstærkning af overgangen mellem asfalt og dilatationsfuger på flere motorvejsbroer.

Med MB Brobelægning var MB Projekt ApS de første der opnåede typegodkendelse på en elastisk revneoverdækkende kunststofbaseret brobelægning. Ordningen med typegodkendelse er fra 2004, og er baseret på specifikke funktionskrav.

MB Brobelægning er en velprøvet belægning, gennem mere end 20 år. Den er blandt andet anvendt i 1993 på Langebro i København og på 55.000 m² i München Lufthavn, men er nu udgået af produktion.

MB Projekt ApS som pioner ved fugtstandsning

MB Projekt ApS er også på dette område på forkant med udviklingen, idet produkterne fra KÖSTER Bauchemie AG er teknologisk forud for konkurrerende produkter og systemer.

CRISIN® 76 bruges til at standse opstigende fugt i murværk, og er blandt andet anvendt på de gamle magasiner på Holmen i København. CRISIN® 76 er det eneste produkt på markedet der fungerer ved trykløs injektion. Af andre unikke egenskaber kan nævnes, at CRISIN® 76 virker ved alle saltkoncentrationer og alle fugtindhold i murværket.

Produktet er opdateret og forhandles nu under navnet KÖSTER Crisin 76 Koncentrat.

MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma