MB Projekt ApS - Handels & Ingeniørfirma

Nyhedsarkiv

Hjem
Arkiv for 2014
19 dec 2014

God Jul

MB Projekt ApS ønsker alle kunder og forretningsforbindelser en god jul og et godt nytår. Vi holder lukket fra den 22. december og er tilbage igen mandag den 05. januar 2015. For akutte henvendelser kan vi i perioden kontaktes pr. email.

03 nov 2014

PAGEL Pfeifer

Til brug ved blandt andet elementsamlinger og trækforankringer af brolejer anbefaler vi produkterne PAGEL Pfeifer VS og PAGEL Pfeifer VS-P, der er en henholdsvis flydende og plastisk, kraftoverførende fugemørtel. De tilhørende brochurer foreligger nu på dansk og findes i Produktkatalogets afsnit om PAGEL Støbemørtler under menupunktet Produkter.

Endvidere er der sket ændringer i brochure-layoutet for følgende produkter fra PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG.

Elastisk betonmaling O2DE

Universalmørtel U

Drikkevandsmørtel TW

Sprøjtemørtel SP

Turbomørtel VT

Reparationsmørtel M10
Reparationsmørtel MS20

06 okt 2014

5-dobbelt levetid

Vor tyske producent af dilatationsfuger og brolejer, Maurer Söhne GmbH & Co. KG, har 5-doblet levetiden for føringslejer.
Med det specielle MSM® Glidemateriale har Maurer atter revolutioneret teknikken indenfor brolejer. Med materialer der – i forhold til hidtil benyttede – tåler væsentligt højere trykbelastning, har meget mindre friktion og besidder en større deformationsevne, kan lejerne udformes i markant mindre dimensioner. Dermed får konstruktører en meget større frihed til at designe slankere konstruktioner. Samtidig er det også muligt at forenkle lejeproblematikken ved eksempelvis elementbroer.
Kontakt os gerne for yderligere information.

01 sep 2014

Udlejningsmateriel

Til brug for kvalitetskontrol – især på broerne – har vi udlejningsmateriel i form af Bond-Test-udstyr til prøvning af vedhæftningstrækstyrke og hydraulisk trækudstyr til prøvning af ankertrækstyrke. For sidstnævnte har vi nu flere sæt til forskellige ankerstørrelser og har som følge heraf opdateret den tilhørende vejledning.

Se vejledningen “Hydraulisk trækprøvning af forankringer” i Produktkatalogets afsnit om Vejledninger under menupunktet Produkter.

05 aug 2014

Svindklasse

Svindklasse SKVB 0 er ny i den tyske VeBMR retningslinie for støbemørtel og støbebeton.

I øjeblikket er PAGEL Spezial-Beton den eneste producent der tilbyder et støbeprodukt med svindmål i klasse SKVB 0, i form af PAGEL Støbebeton Vxx C45.

For at blive kategoriseret i SKVB 0 skal de opnåede svindmålinger på 91 døgn gamle prøvelegemer, opfylde følgende krav til enkeltværdier (εs,i,91) og gennemsnit af 3 enkeltværdier (εs,m,91):

εs,i,91 ≤ 0,8 ‰

εs,m,91 ≤ 0,6 ‰

Til orientering er den finkornede variant ”Støbebeton V40 (C45)” udgået, så serien nu omfatter to produkter med henholdsvis 8 mm og 16 mm tilslag; V80 C45 og V160 C45.

Opdateret brochure kommer snarest i Produktkataloget.

11 jul 2014

Skrabespartling

Med henvisning til Vejdirektoratets liste over typegodkendte eller frivillige godkendte systemer for fugtisolering og brobelægning til betonbroer (maj 2014) oplyses til orientering, at det eneste typegodkendte system til udførelse af skrabespartling er på basis af MB SIKA ERGODUR 503 Brogrunder.
Listen kan rekvireres hos Vejdirektoratet eller ved henvendelse til os, eventuelt via info@mbprojekt.dk.
Brochure findes i produktkatalogets afsnit om Kunststoffer under menupunktet Produkter.

 

02 jun 2014

D1 E1F FE20 R20

… er de seneste PAGEL-brochurer der er opdateret til det nye lay-out. Brochurerne findes som sædvanligt i Produktkatalogets afsnit om PAGEL Specialmørtler.

14 maj 2014

Ny elektrisk pumpe

Fra KÖSTER Bauchemie AG kan vi tilbyde en elektrisk pumpe til forarbejdning af flydende og pastøse materialer, på mineral-, vand- eller bitumenbasis.

07 apr 2014

Prisreguleringer

Pr. 01. april 2014 er vores salgsbetingelser og produktoversigter med enhedspriser blevet revideret.
Prisændringerne omfatter både stigninger og reduktioner, afhængigt af produktgruppen.
Stigningerne skyldes øgede fragt- & råvareomkostninger, mens reduktionerne primært skyldes nye og mere effektive produktionsanlæg.
Prislisterne er ikke komplette, men dækker de mest solgte produkter i vores sortiment. Andre priser, samt tilbud for større mængder, fremsendes på forespørgsel.
Kontakt os for tilsendelse af prislister, eller klik videre for at læse de reviderede salgsbetingelser.

22 mar 2014

PAGEL Brochurer

Følgende brochurer er opdateret med nyt lay-out og reviderede tekniske data:
PAGEL Støbemørtel V1 (V1/10, V1/50 og V1/160)
PAGEL Højstyrkemørtel V1 HF
PAGEL Lyn-Støbemørtel VB / Plastisk Lyn-Støbemørtel VB-P

Brochurerne findes som hidtil i produktkatalogets afsnit med PAGEL Specialmørtler.


MB Projekt ApS - Handels-& Ingeniørfirma